Rachunkowość i podatki

Biuro Accisus BFP proponuje usługi w zakresie:

Księgowości:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji (rejestrów) w celu rozliczania podatku VAT
- wykonanie i przekazanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowej, przepływów pieniężnych)
- sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego - VAT-UE
- wykonanie sprawozdań statystycznych

Obsługi kadrowo - płacowej:
- sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych PIT-4R, Pit-11
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych pracowniczych
- prowadzenie akt osobowych, rejestracja urlopów, godzin nadliczbowych
- pomoc w interpretacji przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS

Obsługa kontroli:
- kontrola prowadzona w Twojej Firmie przez Urząd Skarbowy, UKS lub ZUS odbywa się w naszej siedzibie
- nam możesz zlecić jej pełną obsługę
- usługa jest bezpłatna dla naszych klientów
- dodatkowo w miejscu prowadzenia działalności naszych klientów jesteśmy przy kontroli PIP i PIH

Reprezentacja przed instytucjami budżetowymi i finansowymi.

Czynności kontrolne:
- Usprawnienie obiegu dokumentów
- Oszczędności w należnościach podatkowych
- Dbałość o bezpieczeństwo finansowe i podatkowe przy zawieraniu transakcji
- Kontrola poprawności dokumentów księgowych
- Informacja o zmianach podatkowych i zmianach w prowadzeniu działalności gospodarczej